Türkiye’ de Emlak Yatırımı

Türkiye’ de Emlak Yatırımı, her yıl bir önceki yıla oranla artış ile ilerlemektedir. Türkiye’ nin hem coğrafi yapısı hem de sunmuş olduğu fırsatlar, yabancı yatırımcıların dikkatini çekmekte, her yıl bir önceki yıla oranla daha fazla emlak satışı meydana gelmektedir. Yapılan emlak yatırımı ülkeye büyük girdilerin oluşmasına katkıda sağlayarak milli gelir üzerinde büyük pay sahibi olmaktadır.

Türkiye’nin Yatırımcılar İçin Vazgeçilmez Olmasının Nedenleri

Türkiye’ de Emlak Yatırımı, yatırımcıları cezbetmesi nedeni ile çok fazla gerçekleşmektedir. Yatırımcıların ülke ekonomisine büyük katkı yapan meblağdaki ödemelerinin altında yatan yatırım sebepleri şunlardır;

  • Altyapı ve coğrafi konumu: Asya, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine yakınlığı ve önemli bir geçiş noktası olması ile birlikte, ekonomik altyapısındaki güç yatırımcıları teşvik etmektedir.
  • Mimari teknolojideki gelişmeler: Türkiye’ de Emlak Yatırımı için evlerin daha kullanışlı hale getirilmesi, oda ve diğer alanlarının genişliği ile akıllı ev teknolojisinin uygulanmasıdır.
  • Vatandaşlığı geçiş: Yatımcıların emlak edinmesi ile elde edeceği istisnai vatandaşlık uygulaması yatırımları teşvik etmektedir.
  • İhtiyaçların maliyetleri: Diğer ülkelere oranla genel ihtiyaçların daha düşük maliyet ile karşılanması ve döviz kurundaki değişmelerin geliri artırması yatırımcıların ilgisini çekmektedir.
  • Emlak alım ve satımındaki kolaylık: Yürürlüğe giren son yasalar ile birlikte emlak alım ve satımlarının daha kısa bir sürede tamamlanması yatırımcıları kolaylık içerisinde yapacağı yatırıma teşvik etmektedir.
  • Ödeme seçenekleri: Emlak yatırımı kapsamında gerek devletin gerek ise satıcıların sunmuş olduğu ödeme planlarının uygunluğu yatırımcıların kararını olumlu yönde etkilemektedir.
  • Kariyer alanında sunulan fırsat: Kariyer alanında sunulan fırsat: Türkiye’ de Emlak Yatırımı, gerçekleştiren yatırımcıların ülkedeki sektörlerde daha iyi konuma ulaşmaları, istediği seviyede olmaları yatırımcıların seçiminde en büyük etkenlerdendir.

Çeşitli imkanların sunulduğu Türkiye’de yatırımlar, satıcı ve devlet desteği ile sürekli artan bir konjonktür göstermektedir.

Türkiye’de Emlak Sektöründeki Yatırımların Ekonomiye Etkisi

Türkiye’ de Emlak Yatırımı kapsamında yabancı yatırımcıların ekonomi içerisinde sundukları paralar, ülkenin milli gelirinde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca yabancı yatırımcıların getirmiş oldukları dövizler ülke rezervlerinin artmasını sağlamakta ve artan rezervler sayesinde değişik sektörlerde hem ithalat hem de ihracat önemli ölçüde etkilenecek ve kişi başına düşen milli gelir seviyesinde büyük artışlar görülecektir. Ayrıca yabancı yatırımcılar ülke ekonomisine bir rekabet ortamı katacak, serbest piyasada emlak sektörünü olumlu yönde etkileyecektir.

https://www.gyoder.org.tr/uploads/endeks-raporlar%C4%B1/gyoder_mart_web.pdf

Emlak sektöründe yaşanan talep artışı ile birlikte Türkiye’ de Emlak Yatırımı başlı başına bir iş kolu olarak ortaya çıkmakta ve bu alanda istihdamı artırarak ülke içindeki işsizlik sayılarının düşüşünde etkili olmaktadır. Emlak yatırımları sayesinde Türkiye’ de geçim ve refah seviyesi artmakta, ekonomik zenginlik ortaya çıkmaktadır.